HOME     www.tegels-uit-rotterdam.com

 

Tegels uit Rotterdam
Rotterdamse tegelproductie van 1609 – 1866

 

In Rotterdam zijn er van het begin van de zeventiende eeuw tot aan 1866 vele miljoenen tegels gebakken. Deze gigantische productie varieert van de welbekende, 'Delftse', blauw beschilderde tegeltjes met bijvoorbeeld kinderspel, ambachten en bijbelse voorstellingen tot aan zeer fraaie en bijzondere tegels en indrukwekkende tegeltableaus. Een flink deel ervan was bestemd voor export; Rotterdamse tegels zijn te zien in Franse kastelen, Duitse paleizen, Spaanse en Portugese kerken en zelfs in het Topkapi paleis in Istanbul.

 

 

Tegels uit Rotterdam is gebaseerd op de omvangrijke collectie tegels in het Historisch Museum Rotterdam. Twee conservatoren van het museum geven respectievelijk een breed overzicht van, en een gedetailleerd inzicht in de Rotterdamse tegelproductie. Daarbij komen aspecten als techniek, kosten, bedrijfsvoering en export aan de orde.
Daarnaast bevat het boek een apart katern met de beste stukken uit de collectie van het Historisch Museum Rotterdam en drie artikelen die op deelonderwerpen ingaan: de bijproducten uit de tegelbakkerijen, zoals borden, plaquettes en siervoorwerpen, de sprookjesachtige tegeldecoraties in de paleizen van de keurvorst van Keulen in Brühl, en het reilen en zeilen van de laatste tegelbakkerij in Rotterdam.
Dit geheel wordt gecompleteerd met een dvd met daarop het uit 1920 daterende basisboek De Rotterdamsche plateel- en tegelbakkers en hun product en al het beeldmateriaal van Rotterdamse tegelbakkerijen in de collectie van het Gemeentearchief Rotterdam.

 

Inhoud

Inleiding

HOOFDSTUK EEN
De Rotterdamse tegelindustrie in vogelvlucht
Nora Schadee

HOOFDSTUK TWEE
Negentien tegelbakkerijen van 1609 – 1866
Ingrid de Jager

HOOFSTUK DRIE
Tweehonderdvijftig jaar tegels
Ingrid de Jager

HOOFDSTUK VIER
Rotterdamse faience 1650 - 1850
Jan Daan van Dam

HOOFSTUK VIJF
Tegels voor de keurvorst
Wilhelm Joliet

HOOFDSTUK ZES
De productie van de laatste Rotterdamse tegelfabriek
Johan Kamermans

Lijst met afkortingen
Bibliografie
Fotoverantwoording
Colofon

 

Over de auteurs:
Dr. Jan Daan van Dam is al jaren conservator aardewerk bij het Rijksmuseum Amsterdam. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, zowel over tegels als over Nederlandse faience. Daarin verwerkt hij interessante suggesties en vaak ook gedurfde speculaties.

Drs. Ingrid de Jager is conservator bij het Historisch Museum Rotterdam, onderzoekt en beheert zowel pre-industriâle gebruiksvoorwerpen, waaronder majolica, als de Rotterdamse bouwhistorie. Onder dat laatste valt ook de tegelcollectie van het museum.

Wilhelm Joliet, geboren in Düsseldorf, is expert op het gebied van betegelingen en hun restauratie. Hij heeft veel over tegels geschreven, ook op internet; zijn bijzondere interesse gaat uit naar de toepassing van Rotterdamse tegels in het buitenland.

Dr. Johan Kamermans is conservator bij het Nationaal Tegelmuseum in Otterlo en redacteur van het tijdschrift Tegel. Vooral de sociaal-economische achtergronden van de tegelindustrie hebben zijn belangstelling.

Drs. Nora Schadee is senior conservator bij het Historisch Museum Rotterdam.

 

Boekgegevens:
Titel: Tegels uit Rotterdam
Ondertitel: Rotterdamse tegelproductie van 1609 – 1866
Redactie: Ingrid de Jager en Nora Schadee
ISBN-10: 9059942442
ISBN-13: 978 90 5994 244 8
Prijs: 39,00 Euro
Formaat: 22,1 x 27,1 cm
Aantal pagina's: 240 - zeer rijk geillustreerd
Bindwijze: Hardcover
© 2009 Uitgeverij Aprilis, Zaltbommel
© 2009 Historisch Museum Rotterdam

 

 

HISTORISCH MUSEUM ROTTERDAM (invnr. 5476, 1720 – 1740)