HOME     www.tegels-uit-rotterdam.com

 

PRENT EN TEGEL

 

Bij de tegelbakkerij van Willem van Traa in Rotterdam werden bij de inventarislijsten (1843-1869) 14 grote tableaus met buitenplaatsen genoemd, waarvan ik de tableaus zoek.
De tableaus geven een kijkje langs de Vecht te zien naar prenten uit het bekende boek „de Zegepraalende Vecht“ dat in het jaar 1719 is verschenen.
Mocht U een tableau kennen van onderstaande buitenplaatsen, dan zou ik zeer op prijs stellen dit aan mij mee te delen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

01. Buitenplaats de Hr. Pels - formaat 8x10 en 7x10 -

02. De plaats Boendermaker (de Hr. Boendermaker) - formaat 8x10 -

03. Ganzenhof (Gansenhof) - formaat 8x10 -

04. Groene Vecht (Groene vecht)- formaat 8x10 -

05. Harte Veld (Harte veld) - formaat 8x10 -

06. Het huis Nyrooden ('t Huys te Nyenrode) - formaat 8x10 -

07. Hooge vecht (Hooge Vecht) - formaat 8x10 -

08. Nieuwen hoek (Nieuwerhoek)

09. Otterspoor - formaat 8x10 -

10. Oudenhoek (Ouder Hoek) -formaat 8x10 -

11. Starren schans (Sterre Schans) - formaat 8x10 -

12. Vecht wyk (Vechtwyk) - formaat 8x10 -

13. Vreden oord (Vreden Oort) - formaat 8x10 -

14. Zyde baal (De Sy Baalen) - formaat 8x10 –

 

 01

De BUITEN-PLAATS VREEDEN HOFF van den Hr Andries Pels

 

 

 

 02a

De plaats van den Hr Theodorus BOENDERMAKER

 

 

 

 02b

De plaats van den Hr Theodorus BOENDERMAKER

 

 

 

 02c

De plaats van den Hr Theodorus BOENDERMAKER

 

 

 

 03a

GANZENHOEF, het Huis van den Hr Jean Elias Kuyde

 

 

 

 03b

GANZENHOEF; Gesigt over haer groote Vyver naer agteren

 

 

 

 04a

GROENEVECHT; de Buiten-plaets van den Hr Adriaen Rutgers

 

 

 

 04b

GROENEVECHT; de Buiten-plaets van den Hr Adriaen Rutgers

 

 

 

 05

HARTEVELD; Lustplaats van de Heer Jan Meyn

 

 

 

 06

Het huis NYENROODE; van Mevr Wede van den Hr Jan Ort

 

 

 

 

 07a

HOOGEVECHT; de Lust-plaets van den Hr François Sweerts

 

 

 

 07b

HOOGEVECHT; de Lust-plaets van den Hr François Sweerts

 

 

 

 07c

HOOGEVECHT; de Lust-plaets van den Hr François Sweerts

 

 

 

 

 07d

HOOGEVECHT; de Lust-plaets van den Hr François Sweerts

 

 

 

 08a

NIEUWERHOEK; de Buiten-plaets van den Hr Jan van Tarelink

 

 

 

 08b

NIEUWERHOEK; de Buiten-plaets van den Hr Jan van Tarelink

 

 

 

 08c

NIEUWERHOEK; de Buiten-plaets van den Hr Jan van Tarelink

 

 

 

 09a

OTTERSPOOR; de plaets van den Hr Jacob van Lenner

 

 

 

 09b

OTTERSPOOR; de plaets van den Hr Jacob van Lenner

 

 

 

 09b

OTTERSPOOR; de plaets van den Hr Jacob van Lenner

Gemeentearchief Rotterdam, inv.nr. 3399; Blauwe waterverftekening en sepiainkt.

Blad ca 47x66,5 cm. Onderaan is een stukje getekend op een tegen de achterkant geplakt papier. Waterlijnen. Verso in hs (potlood) „Afkomstig van de tegelbakkersgilde. Geschenk v.d. heer F.J. Kleyn, 1876.“

 

 

 

 09c

OTTERSPOOR; de plaets van den Hr Jacob van Lenner

 

 

 

 

 10a

OUDERHOEK; het Land-huis van den Hr Anthony van Hoek

 

 

 10b

OUDERHOEK; het Land-huis van den Hr Anthony van Hoek

 

 

 

 10c

OUDERHOEK; het Land-huis van den Hr Anthony van Hoek

 

 

 

 10d

OUDERHOEK; het Land-huis van den Hr Anthony van Hoek

 

 

 

 10e

OUDERHOEK; het Land-huis van den Hr Anthony van Hoek

 

 

 

 10f

OUDERHOEK; het Land-huis van den Hr Anthony van Hoek

 

 

 

 10f

OUDERHOEK; het Land-huis van den Hr Anthony van Hoek

Tableau 6x12; Historisch Museum Rotterdam; inv.nr. 5476

 

Tableau in de inventarislijsten Van Traa (1843-1849)

Oudenhoek (Ouder Hoek) -formaat 8x10

   

 

 11a

De STERRESCHANS; de Buiten-plaets van den Hr David Rutgers

 

 

 

 11b

De STERRESCHANS; de Buiten-plaets van den Hr David Rutgers

 

 

 

 12

VECHTWIJK; de Hofstede van den Hr Dirk Bosch

 

 

 

 13

VREDENOORD

 

 

 

 14a

De SY-BAALEN; het Land-huis van den Hr David van Mellem

 

 

 

 14b

De SY-BAALEN; het Land-huis van den Hr David van Mellem

   

 

 14b

De SY-BAALEN; het Land-huis van den Hr David van Mellem

 

CENTRAAL MUSEUM UTRECHT

Tableau van 7x10 = 70 blauwe tegels.

Afm. Hg 91, br 130 cm

 

Tableau in de inventarislijsten Van Traa (1843-1849)

Zyde baal (De Sy Baalen) - formaat 8x10

   

 14c

De SY-BAALEN; het Land-huis van den Hr David van Mellem

 

 

Mocht U een tableau kennen van de buitenplaatsen, dan zou ik zeer op prijs stellen dit aan mij mee te delen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Wilhelm Joliet
Kelvinstraße 2
D-53639 Königswinter
wjoliet@web.de