HOME     www.tegels-uit-rotterdam.com

   

   

Twee bijzondere Rotterdamse tegeltableaus in het achteraf gelegen ‚Huis in de Tuin‘ op het Miséricordeplein in Maastricht

 

 

 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesticht Miséricorde ‚Huis in de Tuin‘ Capucijnenstraat 45

Bouwjaar: 16e – 18e eeuw

Rijksmonument 26934

Foto: 1916

 

 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schouwpartij in tuinhuisje, met betegelde schouw en boezem,

Kruisiging en vogelkooi.

Foto: 1916

 

 

Gegevens en situering

Aan de kant van het Miséricordeplein ligt dit huisje met asymmetrische gevels uit de eerste helft van de 16e eeuw, 'Huis in de Tuin' of 'Pesthuisje' genoemd. Het Huis in de Tuin ligt dicht tegen de oostvleugel van het Miséricordeklooster. Vroeger lag dit op het armenkerkhof in de tuin van het Capucijnenklooster. Een deel van de ommuring van de begraafplaats in bewaard gebleven aan de zuidzijde van het huisje. Van dit huis werd vermoed dat het ooit als pesthuis dienst deed. Mogelijk is een muurfragment aan de zuidwestzijde een overblijfsel van de kerkhofommuring.  Het huis bezit een kelder met een kruisribgewelf.

 

In de Geïllustreerde Beschrijving van Maastricht, deel 4, uit 1938, wordt bij het Gesticht Miséricorde in de Capucijnenstraat, als toevoeging genoemd:

“In de tuin een huis op rechthoekigen plattegrond en een aanbouw voor de trap; twee topgevels met vlechtingen. Een vensteromlijsting met accoladeboog; in het gelijkvloers zijn de omlijstingen van deur en vensters in de XVIIIe eeuw gewijzigd. Gevelsteen met een zwarten hond. Inwendig: een eenvoudige schoorsteen met in den bovenboezem een tegeltableau, dat de kruisiging voorstelt, hoog 0.92, breed 0.90 M., rechts beneden geteekend: Joh". Aalmis Pin:ct a Rotterd, beneden een voorstelling van een kanarie in een kooi.”

 

 

Foto's uit 1966

Jan Pluis, kenner van historische Nederlandse tegels, bezocht Maastricht in 1966 en fotografeerde de tegeltableaus. Beide tableaus zijn door Jan Pluis onderzocht en gepubliceerd, zie bibliografie.

 

 03

 

 04

Westwand op de begane grond met tegeltableaus tegen de schoorsteenmantel

 

 05

De kruisiging van Jezus

 

Tegeltableau van 6,5 x 7 tegels, paars, voorstellende de kruisiging van Jezus Christus.

Opschrift boven aan het kruis ‚IESUS NAZARENUS REX JUDAEORUM‘ (Jezus de Nazarener, koning der joden), onder het kruis ‚Consumatum est‘ (Het is volbracht). Rechtsonder gesigneerd met: Joh. Aalmis Pinct a Rotterd(am).

 

 06

Handtekening van Ioh. Aalmis in de rechter benedenhoek van het tegeltableau

 

 07

Kanarikooitableau

 

Tegeltableau van 3 x 3 tegels, paars, geel en blauw. Niet gesigneerd, toegeschreven aan J. Aalmis, Rotterdam, datering ca. 1760-1780. Huidige verblijfplaats onbekend.

 

 

Historische en stedebouwkundige aspecten rond het ‘Huis in de Tuin’

In november 1987 werd een begin gemaakt met de sloop van bebouwing aan de Bogaardenstraat in Maastricht om plaats te maken voor een omvangrijk nieuwbouwproject. Daarbij werd ook een groot deel van de vroegzeventiende-eeuwse tuinmuur van het voormalige Capucijnenklooster afgebroken. Toen de bebouwing aan de straatzijde was verdwenen, kwam een deels over de muur gebouwd huisje in het zicht, dat lange tijd een verscholen bestaan op het achterterrein had geleid. Het voornemen van de gemeente ook dit als rijksmonument te boek slaande gebouwtje te slopen, was voor beeldend kunstenaar Marianne Aartsen aanleiding een actie te beginnen met als doel het huisje te behouden. (1)
De lokale pers berichtte over alle juridische verwikkelingen van een kort geding in januari 1988 tot en met de behandeling bij de Raad van State in mei 1990. In korte tijd evolueerde het pand in de plaatselijke berichtgeving van bouwval tot hel Maastrichtse monument ‘Huis in de Tuin’.

 

 

Fotos van losse tegels

In 1983 heb ik fotos besteld en ontvangen van Gemeentelijk Archiefdienst Maastricht. De losse tegels van het tegeltableau met de Kruisiging van Jezus bevonden zich destijds in het Stadskantoor voor Wonen te Maastricht aan de St. Jacobstraat 6.
Ik was vooral geïnteresseerd in foto's van de achterkant van de tegels met letters en cijfers met het oog op mijn beheer van de restauratiewerkzaamheden aan tegels en tegeltableaus in de duitse paleizen Falkenlust en Augustusburg. Ik hoopte op overeenkomsten in de spelling van letters en cijfers.

 

 08

Deze foto is in opdracht van Gemeentelijk Archiefdienst Maastricht gemaakt voordat het tegeltableau werd gedemonteerd.

 

 

Tegels met de letter A en cijfers

De markering gaat van linksonder, beginnend met A 1, naar rechtsboven en eindigend met A 49.

 09

 

 10

De onderste rij met de tegels A 1 t/m A 7 is afgekapt

 

 

Staat van het huis in het jaar 1989

Door jarenlange verwaarlozing was er van het interieur van het monument niet veel meer over. Het houtwerk was op enkele balken na reeds afgevoerd en van de tegelvloer en het stucwerk restten slechts fragmenten. Uit het onderzoek bleek dat de schoorsteen altijd tegen de westgevel gestaan heeft en dat onder de schoorsteenboezem ten minste één oudere fase schuilging.

 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gezicht op de noordgevel
van het Huis in de Tuin
Foto: 1989

 

 

Huis in de Tuin blijft staan

Gemeente ziet af van sloop

Het Huis in de Tuin is in 1990 gerestaureerd. Hierbij is veel van de authenticiteit verloren gegaan, ook door de slechte technische staat waarin het gebouwtje verkeerde. De buitengevels zijn van baksteen en later wit geschilderd. Er zijn verschillende hardstenen venster- en deuromlijstingen in de gevels toegepast, waarvan in ieder geval het hardstenen venster met zestiende-eeuwse accoladeboog in de noordgevel duidelijk hergebruikt is. Het huisje heeft een kelder met een bakstenen kruisgewelf en een waterput onder de vloer. Tegen de westgevel bevond zich ooit een stookplaats. Op de begane grond is één kamer met tegen de westgevel een schouw. De schouwmantel had tot in de twintigste eeuw nog een fraaie betegeling met boven de gietijzeren haardlijst een schildering van een vogelkooitje en op de schouwboezem een voorstelling van de kruisiging van Christus, gesigneerd door Johannes Aalmis uit Rotterdam (XVIIIc). Deze laatste voorstelling is bij de restauratie teruggeplaatst, de rest van de betegeling, evenals de houten schouwlijst en de gietijzeren haardlijst zijn verdwenen.
Ook de tegeltjes van het haardvloertje (in een geel-zwart blokpatroon) zijn vernieuwd. De balklaag boven de begane grond is eveneens vernieuwd en in de zuidoosthoek is een moderne stalen trap geplaatst naar de bovenverdieping. Op de wanden zijn restanten van kleurafwerkingen zichtbaar gelaten tussen het moderne stucwerk. De ruimte op de eerste verdieping is sober en modern afgewerkt en hier is te zien dat ook de dakflieringen vernieuwd zijn.
Aan de zuidzijde van het huis is een bakstenen muurrestant van de oude tuinmuur van het Capucijnenklooster, dat qua muurwerk sterk gerestaureerd is. Uit het bouwhistorische onderzoek in 1992 bleek dat er door de muur een verbinding was vanuit het huis naar de naastgelegen kloostertuin.

 

 12

 

 

 

 

 

  

 

 


Oostgevel van het Huis in de Tuin,
links de keldertoegang
Foto: 2012

 

 13

 

 

 

 
Noordgevel met hergebruikt accoladevenster
Foto: 2012

 

 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Zuidzijde met restant van de tuinmuur
Foto: 2012

 

 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Restant van de 18e-eeuwse schouw
in het interieur
Foto: 2012

 

 

 

 

Vergelijkbare tegeltableaus geschilderd door I. Aalmis met de afbeelding van de kruisiging van Jezus

  

 16

Victoria & Albert Museum London nr. C. 469-1923

 

DUODECIMA ESTACION (Twaalfde statie)
Zeventig tegels, blauw beschilderd met de kruisiging, gesigneerd in de linker benedenhoek met „I. Aalmis, Rotterdam“.
Onderdeel van de collectie gevormd door de heer Eelco M. Vis, te Amsterdam, en 1923 aangeboden aan het Victoria & Albert Museum door de heer Henry Van den Bergh via het Nationaal Fonds voor Kunstcollecties.

 

  17

Huerta Noble in La Redondela, (Twaalfde statie)

 

In april 2000 bezocht ik de Huerta Noble in La Redondela op de weg van La Redondela naar Pozo del Camino (Isla Christina). In de sinaasappelboomgaard vond ik de overblijfselen van veertien staties van de kruisweg op de omringende muren en fotografeerde ze.
Manuel Rivero González (1697-1780) uit Ayamonte liet de Huerte Noble in 1750 bouwen nadat hij een fortuin had verdiend in Amerika. De veertien staties van elk 90×130 cm werden in 1756 in opdracht van I. Aalmis uit Rotterdam gemaakt.
In 2003 werd de Huerte Noble opgenomen in de lijst van Spaanse monumenten.
De overblijfselen van de tableaus werden in 2003 van de muren verwijderd en geplaatst in het Museo de Bellas Artes de Huelva.

Het is interessant om een detail van de Gekruisigde te vergelijken vanaf de tegeltableaus in Maastricht, London en La Redondela.

 

18 Maastricht

19 London

20 La Redondela

 

 

Fotoverantwoording

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 1916, 01 en 02
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 1989, 11
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2012, 12-15
Jan Pluis 1966, 03-07
Gemeentelijke Archiefdienst Maastricht 1983, kleurenfoto 08
Gemeentelijke Archiefdienst Maastricht 1983, zwart-wit foto's 09 en 10

Victoria & Albert Museum London, 16
Auteur 2000, 17
Fotobewerking door de auteur 18-20

 

Bibliografie

1938    Geïllustreerde Beschrijving van Maastricht, deel 4, Gesticht Miséricorde in de Capucijnenstraat

1983    Jan Pluis, Kanarikooitableaus, TEGEL 11, pp. 16-41

1985    Jan Pluis, Van Passie en Pasen, het lijdensverhaal van Jezus op tegels, Tegelmuseum Otterlo

1992    De Maasgouw, tijdschrift voor Limburgs geschiedenis en oudheidkunde, jaargang 111, aflevering 3, Misère Encore, Historische en stedebouwkundige aspecten rond hez ‘Huis in de Tuin’ op de Miséricordeplein in Maastricht

1994    Jan Pluis, Bijbeltegels, Münster, afb. 1700, N 197, p. 526

1999    Alfonso Pleguezuelo, Un conjunto inédito de azulejos de Jan Aalmis de Rotterdam, Laboratorio de Arte No 12, Sevilla

 

(1)    Op verzoek van mevrouw Aartsen heb ik 1990 een verslag geschreven over het Aalmistableau met de kruisigingscène, een soortgelijk tegeltableau in het V&A Museum London en over het belang van de Rotterdamse familie Aalmis in de 18e-eeuwse kunst. Mevrouw Aartsen heeft mijn tekst met afbeeldingen doorgestuurd naar bevoegde instanties.

 

 

Dankzegging

Jan Pluis will ik bedanken voor zijn hulp bij het opstellen van het bericht.

Ik dank mijn zoon Norbert voor redactie en publicatie.