HOME     www.tegels-uit-rotterdam.com

 

PRENTEN EN TEGELTABLEAUS

 

Rotterdamsche tegeltableaus, elk van acht maal tien tegels, met een tafereel in blauw op witten grond, geven een kijkje langs de Vecht te zien naar prenten uit het bekende boek ‚de Zegepraalende Vecht‘.

 

 

 

 

Het boekwerk dat in 1719 werd uitgegeven bevat achtennegentig gravures vervaardigd door Daniël Stoopendaal (1672-1726) met daarop onder meer buitenplaatsen lans de Utrechtse Vecht, beginnende van Utrecht en met Muyden besluitende aan het einde. De Leth, Claas Bruin en Jan de Regt zorgden voor tekst zoals gedichten.

Het boek beleefde meerdere herdrukken, In 1790 was er een heruitgave onder de titel De Vechtstroom, van Utrecht tot Muyden verheerlijkt. Een heruitgave in 1807 vond plaats in het verzamelwerk Hollandsche Arkadia. In de tweede helft van de 20e eeuw volgde nog minstens tweemaal een heruitgave. Stoopendaals gravures kenden veel navolgingen en kopieën. Vooral wie de Vecht in zijn tegenwoordigen staat kent, is het als een droom, al die buitenplaatsen weer eens te zien verijzen, waarvan er thans bijna geen meer zijn niet een is overgebleven.

 

Willem van Traa
(Fotocollectie Stadsarchief Rotterdam)

In mei 1843 neemt Willem van Traa het bedrijf van de gerenommeerde tegelbakkerij aan de Schiedamsedijk van de erven Verwijk over. De laatste eigenaar, Cornelis Roeland Verwijk overleed in 1842. Van Traa werd eigenaar van het achterpand op den Schiedamschen dijk, Oostzijde, waarin sedert bijna twee eeuwen de tegelbakkerij van Aalmis-Verwijk gevestigd was.

Bij Verwijk was de tegelproductie een voortzetting van de tegels en tableaus die ook al bij Aalmis vervaardigd werden.

 

Direct bij de overname liet Van Traa in een nieuw boek een inventaris maken van de voorraden die er toen waren. Deze begint met een opsomming van alle aanwezige tableaus, tweeënnegentig verschillende voorstellingen, deels in meer dan één format uitgevoerd.

Bij de tableaus werden veertien grote tableaus met buitenplaatsen aan de Vecht genoemd, waarvan ik de tableaus zoek. Deze tableaus zijn standaard getaxeerd op een waarde van zes Gulden (zeven-en-een half cent per tegel).

 

 

1 Zyde baal  8/10  80  f 6.-

 

3 De SY-BAALEN; het Landhuis van den H.r David van Mollem.

 

4 De SY-BAALEN; van binnen over de groote Kom naer het Huis te sien.

 

Central Museum Utrecht, 7/10 tegels, niet 8/10 tegels

 

5 De SY-BAALEN; van binnen, over de Kom naer agteren op het Cabinet te sien.

 

 

1 Harte veld  8/10  80  f 6.-

 

13 HARTEVELD; de plaets van den H.r David Mendes da Silva; van vooren.

 

 

1 Hooge vecht 8/10  80  f 6.-

 

18 HOOGEVECHT; de Lust-plaets van den H.r François Sweets, van buiten.

 

19 HOOGEVECHTS General gesigt, na` agteren.

 

20 HOOGEVECHTS agterste Terras en Cabinet.

 

21 HOOGEVEGTS gesigt van binnen over de Kom en Terrassen, nae het Huis.

 

 

1 Otterspoor  8/10  80  f 6.-

 

22 OTTERSPOOR; de plaets van den H.r Jacob van Lennep; van buiten.

 

23 OTTERSPOORS gesigt over de groote Vyver naer eene de Cabinetten.

 

Stadsarchief Rotterdam invnr. 3399

Blad ca 47,0 x 66,5 cm. Waterlijnen.  “Buiten aan de Vecht. Blauwe waterverftekening en sepiainkt.” Verso in hs (potlood): “Afkomstig v.h. tegelbakkersgilde. Geschenk v.d. heer F.J. Kleyn, 1876. Verso in oud hs (bruine inkt): “Vijverzight”. Zie: De Zegepraalende Vecht, no 23, Otterspoor (met eenigziens andere plaatsing van personen). Afgebeeld in het Rotterdamsch Jaarboekje 1921.

 

 

1 Ganzenhof  8/10  80  f 6.-

 

25 GANSENHOEF; het Huis van den H.r Joan Elias Huidekooper Schepen van Amsterdam,

Heer van Maersseveen; siende naer (1) het Regt-huis van Maersseveen.

 

26 GANSENHOEFS Gesigt, over haer groote Vyver, naer agteren.

 

 

1 Het huis Nyrooden  8/10  80  f 6,-

 

28 Het huis NYENROODE; van Mevr.e Wed.e van den H.r Jan Ort; van buiten.

 

 

1 Vreden oord  8/10  80  f 6.-

 

29 VREDENOORD; siende naer (1) de plaats van den H.r Boendermaker en op (2) Gunterstein.

 

 

1 De plaats Boendermaker  8/10  80  f 6.-

 

30 De plaats van den H.r Theodorus BOENDERMAKER; van buiten, op syde, siende naer Breukelen.

 

31 Het Huis van den H.r BOENDERMAKER, over de Vecht te sien.

 

32 De H.r BOENDEMAKERS groote Kom, nevens de Terras en haer Cabinetten.

 

 

1 Groene vecht  8/10  80  f 6.-

 

37 GROENEVECHT; de Buiten-plaets van den H.r Adriaen Ruitgers.

 

38 GROENEVECHTS gesigt van binnen voor het Huis.

 

 

2 Starren schans  8/10  160  f 12.-

 

43 De STERRESCHANS: de Buiten-plaets van den H.r David Rutgers; van buiten.

 

44 De STERRESCHANS, van de Ry-weg in te sien.

 

 

1 Oudenhoek  8/10  80  f 6.-

 

47 OUDERHOEK; het Land-huis van den H.r Anthony van Hoek; van buiten.

 

48 OUDERHOEKS Speel-huis, nevens het gesigt naer (1) de Nieuwersluys.

 

49 OUDERHOEKS Gesigt van het Speel-huis, A.o 1717; met het Besoek van syn Czaarsche Majesteit driemael vereerd.

 

50 OUDERHOEKS Gesigt over de laetste Kom, naer het Bergje.

 

51 OUDERHOEKS gesigt van het Begje naer het Huis

 

52 OUDERHOEKS gesigt, by de Karper-Vyver, door de Berceaux naar het Bergje

 

Museum Rotterdam. invnr.5476

 

„In 1928 werden twee tableaus (invnr. 4533 en invnr. 5476) aan het museum geschonken, afkomstig uit het huis naast de voormalige tegelbakkerij aan de Delftsevaart. Beide tableaus volgen heel exact prenten uit de reeks de Zegepraalende Vecht uit 1719. De maker van deze tableaus is een navolger van Boumeester.“ in: Tegels uit Rotterdam 1609 – 1866, Redactie Ingrid de Jager en Nora Schadee.

 

 

2 Buitenplaats  8/10  160  f 12.-

 

53 De BUITEN-PLAATS van den H.r Andries Pels, te sein van de Ry-weg

 

 

1 Middelzigt aan de Vecht  8/10  80  f 6.-

 

54 MIDDELHOEK; de buiten-plaets van den H.r Anthony Bierens; aen de Vecht syde.

 

55 MIDDELHOEK; van binnen, voor by het Huis naer de Vecht te sien.

 

56 MIDDELHOEKS-Deel, over de Ry-weg, naer agteren te sien.

 

 

2 Nieuwen hoek  8/10  160  f 12.-

 

57 NIEUWERHOECK; de Buiten-plaets van den H.r Jan van Tarelink voorby /1) Croonenburg) naer (2) Loenen te sein.

 

58 Nieuwerhoek; van binnen, op het Huis aen te sien.

 

59 NIEUWERHOEKS-Deel, over de Ry-weg, vertoonende de Vyver met het Speel-huis.

 

 

- PETERSBURG

 

 

82 PETERSBURGS gesigt van de groote Laen na de nieuwe Fontein.

 

Museum Rotterdam, invnr. 4533

 

„In 1928 werden twee tableaus (invnr. 4533 en invnr. 5476) aan het museum geschonken, afkomstig uit het huis naast de voormalige tegelbakkerij aan de Delftsevaart. Beide tableaus volgen heel exact prenten uit de reeks de Zegepraalende Vecht uit 1719. De maker van deze tableaus is een navolger van Boumeester.“ in: Tegels uit Rotterdam 1609 – 1866, Redactie Ingrid de Jager en Nora Schadee.

 

 

1 Vecht wijk  8/10  80  f 6.-

 

92 VECHTWYK; de Hofstede van den H.r Dirk Bosch; met een gesigt op Naarden.

 

 

 

Zyde baal

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zijdebalen

Harte veld

https://nl.wikipedia.org/wiki/Herteveld

Hooge vecht

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogevecht

Otterspoor

https://nl.wikipedia.org/wiki/Otterspoor_(buitenplaats)

Ganzenhof

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gansenhoef

Het huis Nyrooden

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Nijenrode

Vreden oord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vreedenoord

De plaats Boendermaker

http://www.kasteleninutrecht.eu/Boomenbosch.htm

Groene vecht

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenevecht

Starren schans

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterreschans_(buitenplaats)

Oudenhoek

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ouderhoek

Buitenplaats

https://nl.wikipedia.org/wiki/VreedenHoff_(Vecht)

Middelzigt aan de Vecht

https://nl.wikipedia.org/wiki/Middenhoek

Nieuwen hoek

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwerhoek_(buitenplaats)

Petersburg

https://nl.wikipedia.org/wiki/Petersburg_(buitenplaats)

 

 

DE ZEGEPRAALENDE VECHT

https://www.biodiversitylibrary.org/ia/zegepraalendeVe00Stop#page/11/mode/1up

The Biodiversity Heritage Library improves research methodology by collaboratively making biodiversity literature openly available to the world as part of a global biodiversity community

 

PRENTEN EN TEGELTABLEAUS

http://www.tegels-uit-rotterdam.com/prententegeltableaus.html

 

 

Met dank aan damen en heeren van het Stadtsarchief Rotterdam en Mvr. Dr. Ingrid de Jager van het Museum Rotterdam.

Dr. Johan Kamermans en Jan Pluis dank ik voor veelzijdige hulp en mijn zoon Norbert voor de bewerking en publicatie van de bericht op internet.