HOME     www.tegels-uit-rotterdam.com

 

WATERMERKEN

 

1)  De termen zijn ontleend aan: W.A. Churchill, “Watermarks in paper in Holland, France, England, etc. in the XVII and XVIII centuries and their interconnections“, Amsterdam 1935.
N.B. De watermerken zijn vrijwel nooit volledig in het papier aanwezig.

2)  Naam of initialen van de papierfabrikant, zoals ze in het watermerk worden aangeduid.
N.B. In veel gevallen zijn namen of initialen slechts gedeeltelijk op het blad te zien.

I.  Type Vryheyt. Afbeelding van een leeuw op een voetstuk met het opschrift “Vryheyd“, “Vryheyt“. De leeuw houdt een bundel met zeven pijlen en een staak waarop een hoed vast staat. Eromheen een gekroonde dubbele cirkel met randschrift “Pro patria eiusque libertate“. Zie Churchill nrs. 79-108. Hier alle toegeschreven aan Jacob Honig & Zonen.

II.  Type Pro Patria. Afbeelding van een leeuw met zwaard en pijlenbundel en een vrouwenfiguur die een staak met een hoed erop vasthoudt binnen een omheining (“Hollandse tuin“) met erboven de spreuk “Pro Patria“. Zie Churchill nrs. 27-153. Hier alle toegeschreven aan Koning & Desjardin.

III.  Type Wapen van Amsterdam. Het wapen bestaat uit drie verticale banen met in de middelste baan drie Sint-Andrieskruisen. Het wapen wordt geflankeerd door leeuwen en ter boven een kroon. Zie Churchill nrs. 1-78. Churchill nr. 52 heeft de initialen L.v.G.

IV.  Type Straatsburgse lelie. Lelie afgebeeld op een bekroond schild. Eronder veelal een naam of initialen, met het schild verbonden door een 4-vormig aanhangsel.
Zie Churchill nrs. 400-428. Churchill nrs. 411, 413 en 414 gaat vergezeld van de initialen L.v.G.

V.   Contramerk G R; komt veel voor samen met watermerken van L. van Gerrevink.

Gemeentearchief Rotterdam